IPR infografiikka

TUTKIMUS  |  GRAAFINEN SUUNNITTELU

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erilaisten immateriaalioikeuksien (IPR) tilannetta Euroopan patenttisopimuksen (EPC) maissa ja tutkia, miten näitä oikeuksia tunnustetaan maailmanlaajuisesti. Infografiikka esittää tulokset visuaalisesti, kun taas analyysi koostaa joukon johtopäätöksiä siitä, miten suomalainen yritys voi hyödyntää näitä IPR:iä liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.