Raute

UX/UI  |  GRAFIIKKA  |  KONSEPTOINTI

Vuonna 2020 Raute teki päätöksen parantaa digitaalista näkyvyyttään ja uudistaa verkkopalvelunsa. Avidly Agency konseptoi ja suunnitteli käyttäjäkokemuksen uudelle raute.com -sivustolle.

Oma roolini projektissa sisälsi sijoittajasivuston yleisen ilmeen ja raeknteen suunnittelun, raute.comin tuote- ja tieto-osien layoutin konseptoinnin sekä kuvakkeiden luomisen osana laajempaa käyttöliittymäjärjestelmää.

Palkittu sijoittajasivusto

Uudistusprojekti alkoi sijoittajasivujen uudelleensuunnittelusta. Työtä ohjasi liiketoiminta-analyytikon konsepti, ja siihen kuului verkkosivuston yleisen ilmeen ja tunnelman luominen, mukaan lukien sivuston rautalankarakenne, sisällön jäsentely ja graafinen yleis-ilme. Tämä kattoi interaktiivisten elementtien, kuten painikkeiden, taulukoiden, lomakkeiden, alasvetovalikoiden, mega- ja sivuvalikoiden, liukusäätimien, CTA:ien jne., käytettävyyden parantamisen.

Suunnitelun tuloksena, vuonna 2022 Raute sai palkinnon parhaasta sijoittajasivustosta vuotuisessa kilpailussa, jonka järjestää riippumaton ja voittoa tavoittelematon organisaatio, Pörssisäätiö. Palkinnossa ei valitettavasti kuitenkaan mainittu kenenkään tutkijan, suunnittelijan, kehittäjän tai heidän yritystensä nimiä.

Raute.com ja Design System

Sijoittajasivujen valmistuttua oli aika keskityttyä pääsivustoon raute.com.

Nämä pääsivut rakennettiin samoille peruselementeille kuin sijoittajasivustolla, muutamilla uudistuksilla ja poikkeuksilla.

Yksi suurin haasteista näillä sivustoilla oli, miten esittää laaja valikoima koneita, komponentteja, osia ja sovelluksia maailmanlaajuiselle yleisölle. Lisäksi myyntitiimin haasteena oli löytää keino jolla selittää kunkin kohteen erot ja tärkeimmät edut yleisölle, joka ei jaa yhteistä kieltä myyntitiimin kanssa.

Näihin ongelmiin vastaamiseksi toteutettiin ratkaisu: online-katalogin luominen mega-valikoiden, sivuvalikoiden ja kattavan tiedon avulla kullekin komponentille. Tämä mahdollisti käyttäjille helpon tiedon löytämisen sivulle saapumisesta riippumatta.

Kielimuuriin vastaamiseksi kehitettiin universaali ikonikatalogi, joka palveli kaikkia myynnin tarpeita. Tähän ikonikatalogiin sisältyivät ikonit verkkosivustolle, teknisille taulukoille, sovelluksille, esitteille jne. Ikonikirjasto liitettiin osaksi Rauten Design Systemiä, yhdessä kaikkien verkkosivustoille suunniteltujen eri osien ja osioiden kanssa.