Podium

BRÄNDÄYS  |  GRAFIIKKA  |  KONSEPTOINTI

Podium on yritys, jonka päätuotteena ovat sovellukset, jotka yhdistävät lääketieteen edustajat (lääkeyritykset, tuotekehittäjät yms.) lääketieteen ammattilaisiin (sairaalat, lääkärit, terveydenhuolto yms.). Vaikka kyseinen sovellus oli jo laajasti käytössä eri ammattilaisilla, vuonna 2020 Podium otti yhteyttä Avidly Agencyyn päivittääkseen kokonaisilmeensä ammattimaisemmaksi.

Oma osuuteni tässä projektissa oli suunnitella ja tuottaa ”Huomisen kohtaaminen” -konseptiin liittyvää kuvamateriaalia ja videomateriaalia, uudistaa verkkosivuston ja mobiilisovelluksen kokonaisilmettä sekä rakentaa itse sivusto WP Elementor -toteutuksella.

Huomisen kohtaamisia - läpinäkyvästi

Vaikka itse sovellus oli jo pitkälti käytössä, ja yrityksellä oli jo hieman valmista asiakaskantaa, yrityksellä oli tarve laajentaa levikkiään saavuttaakseen tietyn strategisen osuuden markkinoilla.

Lisäksi aihepiirin takia suurin haaste oli löytää keino kertoa läpinäkyvästi eri kohderyhmille sovelluksen hyödyistä ilman, että se vaikuttaisi liian selkeältä ”lääkelobbaukselta”. Työn ensimmäisenä askeleena olikin ymmärtää paitsi eri kohderyhmien tarpeet ja mielenkiinnot, myös se, millä perusteella eri sovellukset eri yhteisöissä valitaan, ja kuinka siitä viestitään kollegoille.

Konseptin ytimenä oli korostaa etuja, joita käyttäjät saavat sekä tässä hetkessä että tulevaisuudessa. Viestin ytimenä valittiin ”Huomisen kohtaamiset”, jotka voivat liittyä niin teknologiaan ja inhimillisyyteen kuin myös uusien metodien sulauttamiseen perinteisiin, potilaan kohtaamiseen lääkärin kanssa ja lääketieteen eri ammattilaisten vuoropuheluun.

Ja koska käyttäjäryhmä on vahvasti kiinni nykytodellisuudessa, oli myös oleellista löytää se psykologinen raja milloin ”tulevaisuuden kohtaaminen” on negatiivisesti koettuna liian futuristista ja abstraktia, ja milloin se viittaa turvallisesti uusimpiin  innovaatioihin.

Tehdyn työn tuloksena yritys sai visuaalista vaikuttavuutta sekä lisää eväitä myyntiin. Tämän seuraksena vuoden 2021 liikevaihto kasvoi 39% ja liikevoitto 26% verrattuna edelliseen vuoteen.